Event og Frivillig

 

 
Frivillighedsudvalgets fokusområder er:
 • Frivillighedsudvalgets understøtter strategien ved at arbejde med frivillighed i og omkring KHKS.
 • Frivillighedsudvalgets mål er at sørge for at der tilføres 100 ”faste” frivillige der løbende kan deltage i de prioriterede opgaver der udspringer fra de øvrige udvalg samt evt. aktiviteter prioriteret af bestyrelsen.
 • Frivillighedsudvalget skal alene arbejde med rekruttering og fastholdelse af frivillige – (dog Ikke trænere og øvrige organisatoriske roller i KHKS). Det betyder at frivillighedsudvalget ikke påtager sig opgaverne som sådan, men finder dem der kan være med til at løse dem og holde dette overblik.
 • Frivillighedsudvalget arbejder med
  • Rekruttering til konkrete prioriterede opgaver og holder overblikket.
  • Fastholdelse – skabe forståelse imellem det fælles behov der er for at yde en indsats i sit lokalsamfund og sikre at alle der yder en indsat finder glæder deri.
  • Udvikling - arbejder med den positive udvikling i at få flere knyttet til klubben så det også er nemmere at ”spotte” de næste organisatoriske talenter.

Opgaverne i udvalget er som følgende:


 • Arbejder ud fra Årshjulet – med prioriterede opgaver fx. Roskilde Dyrskue, Krudtsalg mv.
 • Koordinerer med opgaveansvarlig omkring antal, profiler og deadlines
 • Planlægger kommunikationsplaner, rekrutteringsplaner, evalueringsplaner og fastholdelsesplaner 
 • Arbejder med at finde de næste organisatoriske talenter.

 


 
Hvis du gerne vil støtte op om arbejdet i frivillighedsudvalget 
kan du altid kontakte Rune Kaae på rkchristensenkbh@gmail.com

Nyheder

Medlemslogin