Sport og UdviklingSpillerudvalget

 
Spillerudvalget har desværre ligget lidt stille længe pga. manglende medlemmer i udvalget. 

Tanken er at Spillerudvalget skal være spillernes repræsentanter i klubben og fx. arrangere medlemsarrangementer m.m. 
Har du lyst til at være med til at genopstarte Spillerudvalget, så kontakt endelig bestyrelsen.


Er du ny spiller? Så kan du her læse lidt om reglerne inden for håndbold.
 
I Sommeren 2019 indførte Dansk Håndbold Forbund nye regler inden for børne- og ungdomshåndbolden.
 Du kan læse om reglerne, banestørrelser osv. for de forskellige årgange her.
 
 


Trænerudvalget

 

Trænerudvalget har i henhold til strategien til opgave at rekruttere, udvikle og fastholde en trænerstab som over tid gerne skulle bestå af 75 trænere, hjælpetrænere og holdledere.

Trænerudvalgt forestår og planlægger rekrutterings-, udviklings- og fastholdelsesaktiviteter til og af trænerstaben i KHKS.
Herigennem forsøger vi at skabe de bedste betingelser for trænerne i klubben – for vi ved at det er igennem gode og motiverede trænere at vi skaber den bedste håndboldklub.
 
Vi mødes en gang om måneden (som regel den 2. onsdag kl. 19. i Kirke Hyllinge hallen). Man er altid velkommen til at komme med oplæg og input og er selvfølgelig også velkomme til at deltage.
 
 
Trænerudvalgets opgaver er som følgende:


 • Trænerrekruttering
  • Synliggørelse – Behov kommunikeres på hjemmeside og sociale medier
  • Pipeline (netværk)
  • Fremtidssikring (ungtrænerakademi)

 • Trænerudvikling
  • Trænerakademi / Trænermøder
  • Ungtrænerakademi
  • Mentorordning
  • Trænerudviklingssamtaler (TUS)
  • Uddannelsessamtaler - uddannelsesplan
  • Træneruddannelse – praktik i forhold til afholdelse lokalt

 • Trænerfastholdelse
  • Trænerkontrakter
  • Trænerkontakt – løbende dialog og kontakt
  • Rammen for forældremøder /spillermøder

 • Administration
  • Træningstider (planlægning af træningstider inden for bevilget ramme)
  • Døm selv dommere
 
 


Nyheder

Medlemslogin