Strategiudvalget

 
Udvalgsformand: Morten Vedel 
 
Udvalget forsøges bemandet med personer udenfor bestyrelsen som har kompetence indenfor ledelse, håndbold(ledelse), strategi, kommunikation og eksekvering. Bestyrelsens formand (Jette) og næstformand (Morten) deltager tillige i udvalget – som ellers sammensættes fra opgave til opgave. Lars Dalsgaard er fast medlem af udvalget.

Udvalget mødes ad hoc og refererer direkte til bestyrelsen, som har ansvaret for de strategiske oplæg og som også godkender dem til implementering.

 
Stategiudvalget arbejder med følgende:
  • opgaver der er prioriteret af Bestyrelsen
  • opgaver der har et strategisk sigte
  • opgaver der sætter rammer for interaktionen imellem spillere, trænere og frivillige – så de strategiske mål kan nås og bevidstheden om fælles værdier øges.
  • Implementeringsaktiviteter der øger værdifælleskabet i klubben.
  • Politikker for klubben og implementeringen heraf
  • at støtte udvalg med rammesætning af udvalgets egne opgaver

Udvalget løser ikke ”praktiske” opgaver for andre udvalg, trænere eller spillere.


 

Nyheder

Medlemslogin