Trænerudvalget


Trænerudvalget har i henhold til strategien til opgave at rekruttere, udvikle og fastholde en trænerstab som over tid gerne skulle bestå af 75 trænere, hjælpetrænere og holdledere.

Trænerudvalgt forestår og planlægger rekrutterings-, udviklings- og fastholdelsesaktiviteter til og af trænerstaben i KHKS.
Herigennem forsøger vi at skabe de bedste betingelser for trænerne i klubben – for vi ved at det er igennem gode og motiverede trænere at vi skaber den bedste håndboldklub.
 
Vi mødes en gang om måneden (som regel den 2. onsdag kl. 19. i Kirke Hyllinge hallen). Man er altid velkommen til at komme med oplæg og input og er selvfølgelig også velkomme til at deltage.
 
 
Trænerudvalgets opgaver er som følgende:
 • Trænerrekruttering
  • Synliggørelse – Behov kommunikeres på hjemmeside og sociale medier
  • Pipeline (netværk)
  • Fremtidssikring (ungtrænerakademi)
 • Trænerudvikling
  • Trænerakademi / Trænermøder
  • Ungtrænerakademi
  • Mentorordning
  • Trænerudviklingssamtaler (TUS)
  • Uddannelsessamtaler - uddannelsesplan
  • Træneruddannelse – praktik i forhold til afholdelse lokalt
 • Trænerfastholdelse
  • Trænerkontrakter
  • Trænerkontakt – løbende dialog og kontakt
  • Rammen for forældremøder /spillermøder
 • Administration
  • Træningstider (planlægning af træningstider inden for bevilget ramme)
  • Døm selv dommere
 
 

Nyheder

Medlemslogin